W uroczystościach uczestniczyli: Szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński, dyrektor generalny KPRM Lech Marcinkowski, Wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej prof. Krzysztor Kiciński, dyrektor DSC KPRM Dagmir Długosz, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Jacek Czaputowicz, dyrektorzy generalni urzędów, w których zatrudnieni są nowo mianowani urzędnicy służby cywilnej.

Osobom, które uzyskały najwyższe wyniki podczas postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz najlepszym absolwentom KSAP, akty mianowania wręczył Szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński.

Z dniem 1 grudnia 2011 r. mianowanych zostało 497 osób, w tym 431 uczestników tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego oraz 66 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.