Warszawa przygotowała listę aż dziesięciu przedsiębiorstw, które są przewidziane do prywatyzacji. Największe z nich to Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z majątkiem przewyższającym 1 mld zł.

Także Kraków będzie w tym roku poszukiwał dodatkowych funduszy w prywatyzacji. Radni proponują prezydentowi Krakowa, by opracował nową strategię dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego – przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za gospodarkę ciepłem, wodą i odpadami, którego przychody wynoszą ok. 0,9 mld zł. Rozważana jest prywatyzacja poprzez giełdę lub poszukiwania inwestora branżowego, który objąłby pakiet mniejszy niż 50 proc.

Bydgoszcz jest zdeterminowana, by sprzedać Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W Opolu odżył temat pozbycia się akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny – firmy o przychodach 154 mln zł, w której miasto ma 53 proc. akcji. Ministerstwo Skarbu Państwa w przyszłym roku planuje komunalizację Ciepłowni Łańcut. Spółki ciepłownicze czekają nowe inwestycje związane z wymogami pakietu klimatyczno-energetycznego UE, dlatego miasta chętnie będą się pozbywały udziałów w nich.