Aż 25 proc. tej kwoty Polska będzie musiała przeznaczyć na projekty mające na celu wsparcie środowiska naturalnego.

"Istnieje potrzeba restrukturyzacji rolnictwa w wielu krajach, także polskie rolnictwo potrzebuje restrukturyzacji. Będziemy się cieszyć, jeśli dzięki tym funduszom będziemy mogli zwiększyć konkurencyjność obszarów wiejskich" – powiedział rzecznik komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel, Michael Mann.

Jak podkreśla Komisja, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi (EARDF) będzie można wykorzystać nie tylko na rozwój tradycyjnie pojętego rolnictwa, ale również na tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Fundusze będzie można też przeznaczyć na projekty zwiększające konkurencyjność sektorów rolno-spożywczego i leśnego, a także jako podstawowy środek przy wspieraniu projektów ochrony środowiska na terenach wiejskich.

"Teraz, gdy przydział środków budżetowych mamy już za sobą, czekam na programy rozwoju obszarów wiejskich od państw członkowskich" – oświadczyła Mariann Fischer Boel. Zgodnie z przedstawionym podziałem środków na rozwój obszarów wiejskich do Polski w ciągu siedmiu najbliższych lat może trafić rocznie po blisko 2 mld euro. KE stawia jednak warunki: musimy zapewnić współfinansowanie w wysokości 20-25 proc. wartości danego projektu i przestrzegać surowych kryteriów przyznania pomocy.