– Trwają pertraktacje z Komisją Europejską. Sądzimy, że skończą się w czerwcu – mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Włodzimierz Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu, radzi, by czas, który pozostał do jesieni, firmy szkoleniowe przeznaczyły na dokładne zbadanie potrzeb swoich klientów i skompletowanie odpowiedniej kadry. Kwota przeznaczana na program „Kapitał ludzki”, czyli ok. 11,4 mld euro, jest olbrzymia, zwłaszcza jeśli porównać ją z wydatkami na drogi, lotniska czy ochronę środowiska w latach 2007 – 2013. Na wszelkie inwestycje, które mieszczą się programie „Infrastruktura i środowisko”, mamy wydać w tym czasie ok. 30 mld euro.

Pieniądze na edukację w znacznie większym stopniu niż dotychczas trafiać będą do projektodawców za pośrednictwem samorządów województw, a nie jak do tej pory przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP będzie teraz nadzorować wyłącznie duże projekty szkoleniowe o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym.

Zupełną nowością jest to, że o dofinansowanie będą mogły starać się nie tylko, jak było do tej pory, instytucje szkoleniowe, a więc przede wszystkim firmy szkoleniowe czy wyższe uczelnie. Teraz na wsparcie finansowe będą mogli liczyć także sami pracodawcy, którzy chcą przeszkolić pracowników.