-To historyczny moment: po raz pierwszy polskie regiony wynegocjowały w Komisji Europejskiej środki finansowe na własny rozwój i zasady, na jakich będą wydatkowane. Nigdy dotąd ich upodmiotowienie w polityce regionalnej państwa nie zaszło tak daleko – podkreślała obecna na uroczystości minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka. Polska musi zakończyć jeszcze negocjacje w sprawie 11 programów regionalnych i pięciu krajowych w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013.

Do zamknięcia ostatniej rundy powinno dojść we wrześniu. Wtedy Komisja mogłaby je zatwierdzić w październiku.