Pod koniec I półrocza 2007 r. w Służbie Celnej zatrudnionych było ponad 15 tys. funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych. Celnicy wykonują swoją służbę w 160 oddziałach celnych i 46 urzędach celnych, podległych 16 izbom celnym. Terenem działania Służby Celnej jest obszar całej Polski oraz granica Unii Europejskiej na wschodzie i północy Polski.

Dziś w Ministerstwie Finansów odbędą się uroczystości związane ze świętem Służby Celnej.