Dlatego do realizacji poszczególnych działań zostały wyznaczone tzw. instytucje pośredniczące II stopnia (IP2).

Tylko na ten cel w latach 2007-2013 będzie przeznaczone 152 mln zł. Z kolei Ochotnicze Hufce Pracy będą musiały same przygotować projekty i złożyć je do CRZL. Na ich rozwój przeznaczono 51 mln euro.