W resorcie infrastruktury był jeden podsekretarz stanu odpowiedzialny za budownictwo. – Wcześniej jednak chcę zakończyć prace nad kilkoma ustawami, m.in. prawem budowlanym i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co powinno zająć jakieś trzy miesiące – powiedział minister Mirosław Barszcz.