Z projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (z 3 lipca 2007 r.), do którego dotarła „GP”, wynika, że jednostkami KAS będą: urzędy, izby, Krajowa Szkoła Skarbowości, Centrum Informatyki, Krajowa Informacja Skarbowa.

Rozmieszczenie izb i urzędów na terenie kraju regulować będzie minister finansów. W projekcie założono, że liczba i zasięg działania izb administracji skarbowej będą adekwatne do liczby i zasięgu województw.

W podległości do izb administracji skarbowej funkcjonować mają urzędy administracji skarbowej. O liczbie i zasięgu terytorialnym działania urzędów również decydować będzie minister finansów.