Jesienią ubiegłego roku, kiedy rząd decydował o sposobie podziału pieniędzy przeznaczonych na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, część województw protestowała przeciwko wybranemu wariantowi. Ich zdaniem, zanadto preferował północno-wschodnie regiony kraju, kosztem bardziej rozwiniętych regionów.

Na cztery województwa przypadnie łącznie ok. 570 mln euro. Pieniądze te nie zostały jeszcze podzielone na poszczególne regiony. Będą kierowane na wybrane duże bądź kluczowe projekty, zgłoszone przez regionalne samorządy.

Aby cztery województwa mogły otrzymać dodatkowe pieniądze, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” został utworzony dodatkowy priorytet pod nazwą „Konkurencyjność Regionów”. Jego celem jest wsparcie województw, które w wyniku podziału środków otrzymały najmniej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Projekty duże to takie, których całkowity koszt przekracza 25 mln euro w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego, oraz projekty o wartości powyżej 50 mln euro w przypadku innych dziedzin. Projekty kluczowe mogą być mniejszej wartości, ale ich realizacja musi mieć istotny wpływ na rozwój regionów i kraju.

Według wcześniejszych informacji, dodatkowe pieniądze dla czterech regionów pochodzą z przeliczenia przypadającej Polsce w latach 2007-2013 kwoty 60 mld euro. Daje to nadwyżkę, która pozwala na rekompensaty dla regionów, które – w swoim poczuciu – straciły na wybranym algorytmie.

Samorząd woj. śląskiego przygotowuje obecnie listę projektów, które mogłyby być finansowane ze środków unijnych. Wcześniej wymieniano wśród nich np. budowę kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, stworzenie w Katowicach międzynarodowego centrum kongresowego, powołanie centrum wysokich technologii czy wzbogacenie infrastruktury akademickiej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 do woj. śląskiego trafić ma ok. 1,6 mld euro, bez środków z rekompensaty oraz wielomilionowych środków z programów sektorowych, m.in. na budowę dróg i inwestycje ekologiczne. Oznacza to ok. 300 mln euro do wydania rocznie, wobec ok. 90 mln euro w latach 2004-2006.