To nowe podejście narzuciła sama UE. Każde z państw członkowskich ma obowiązek przedstawić Komisji Europejskiej wykaz największych inwestycji, które będą dotowane z unijnych funduszy.

Duże inwestycje to, według wspólnotowych regulacji, przedsięwzięcia, których wartość przekracza 50 mln euro. Jeśli dotyczą środowiska naturalnego, pułap ten wynosi tylko 25 mln euro. Ponadto na przygotowanych listach mają się znaleźć tzw. projekty kluczowe – mniejsze, ale o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.