Ławnicy orzekać będą tylko w części spraw pracowniczych i rodzinnych (np. przy rozwodach), a w karnych wyłącznie, gdy sądzone są zbrodnie. Sejm odrzucił w środę poprawkę Senatu, która zmierzała do wyeliminowania ławników z udziału także w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych.

Obecnie w sądach występuje43 tys. ławników, po zmianach na następną kadencję – na lata 2008 – 2012 – będzie wybieranych ok. 12 tys. Wybory muszą się odbyć najpóźniej w październiku.

Dzisiejsi pracownicy będą musieli uzupełnić kwalifikacje. Dzięki przyjętej wczoraj poprawce Senatu urzędnicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą mieli ukończone40 lat i piętnastoletni staż, w ciągu dziesięciu lat muszą ukończyć studium zawodowe jako cykliczną formę doskonalenia zawodowego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i prokuratury.