Na podstawie szacunków ekonomistów można jednak prognozować, że chodzi o kilkadziesiąt miliardów złotych. Średnio w 2006 r. za euro trzeba było płacić 3,89 zł. Przy takim kursie 67 mld euro pomocy, które mamy dostać w latach 2007 – 2015, to ok. 260 mld zł. Jeden ze scenariuszy pokazuje, że w sumie ta kwota może zmniejszyć się na koniec 2015 r. do 226,7 mld zł, a więc o prawie 34 mld zł.