Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., nie przewiduje funkcjonowania gospodarstw pomocniczych zarówno państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych. Zadania wykonywane przez gospodarstwa nie zostaną jednak zlikwidowane, dlatego przewidziano kilka rozwiązań dotyczących m.in. pracowników.(…) Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych mogą zostać również przekształcone w instytucje gospodarki budżetowej, czyli nowe formy jednostek. Na przekształcenie w takie instytucje liczą np. pracownicy zakładów obsługi przy urzędach wojewódzkich.

Pracownicy zakładów obsługi przy urzędach wojewódzkich, a także innych gospodarstw pomocniczych oczekują na rozporządzenie w sprawie instytucji gospodarki budżetowej, ponieważ przekształcenie gospodarstwa w instytucje dawałoby im pewność zatrudnienia. Państwowe jednostki budżetowe rozpoczęły już likwidację swoich gospodarstw pomocniczych, np. zakładów obsługi przy urzędach wojewódzkich. W rezultacie likwidacji niektórzy pracownicy dostaną odprawy i zostaną zwolnieni. Pracownicy mieli jednak nadzieję, że likwidowane gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych zostaną przekształcone w instytucje gospodarki budżetowej. Rząd od kilku miesięcy zwleka jednak z wydaniem rozporządzenia określającego tryb i sposób tych przekształceń. Bez rozporządzenia przekształcenia gospodarstw w instytucje są bardzo trudne.