Spadek zainteresowania mianowaniem na urzędnika służby cywilnej ma dwie przyczyny. Pierwsza to plany ministra finansów dotyczące administracji skarbowej i celnej. A także utworzenie krajowej administracji skarbowej, która ma zostać wyodrębniona ze służby cywilnej, spowoduje zmniejszenie liczby zainteresowanych mianowaniem. Drugą stanowi powołanie w ubiegłym roku Państwowego Zasobu Kadrowego. Nowe rozwiązania przewidują bowiem, że o wyższe stanowiska w służbie cywilnej mogą starać się także osoby, które nie są urzędnikami tej służby.