Projekt ustawy znosi przede wszystkim obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę mniejszych budynków, których powierzchnia nie przekracza 5 tys. mkw., a wysokość 12 metrów. Do rozpoczęcia takiej inwestycji konieczne ma być jedynie zgłoszenie. W przypadku większych budynków inwestor będzie miał obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, organ administracji ma je wydać w ciągu 60 dni. Po upływie tego terminu będzie można legalnie przystąpić do prac.

Przewiduje także zniesienie ochrony gruntów rolnych. Odrolnione mają być wszystkie grunty położone w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz grunty poniżej 3 klasy położone poza dużymi miastami.