Wskutek obniżenia podatków i wprowadzania ulg zmniejszają się wpływy do kasy samorządowej z PIT i CIT. Zmiany te, które mają wskazywać źródła finansowania nowych zadań, są w istocie dobrą prognozą dla polskich gmin.

Gminy nie powinny ponosić ciężarów, które zrzuca na ich barki administracja rządowa. Finansowanie takich zadań z własnej kieszeni oznacza, że gminom zabraknie na inwestycje na swoim terenie. A to z kolei odczują bezpośrednio mieszkańcy, czyli podatnicy.