Formularz bezpłatnego zgłoszenia >>>
*Zgłoszenia kwalfikowane – formularz bezpłatnego udziału przewidziany jest dla przedstawicieli sektora publicznego, zainteresowanego wdrożeniem monitoringu wizyjnego miast i obiektów publicznych.

Więcej informacji na temat Seminarium, a także jego szczegółowy program znajdą Państwo TUTAJ >>>