Także od końca 2008 roku przedsiębiorcy będą mogli drogą elektroniczną przekazywać dane do GUS, uczestniczyć w aukcjach związanych z zamówieniami publicznymi i rejestrować działalność gospodarczą.

Koniec 2009 roku ma przynieść możliwość elektronicznej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu, uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także uzyskanie dokumentów z urzędu stanu cywilnego i złożenia podania o zasiłek dla bezrobotnych. W grudniu 2010 r. przewidywane jest m.in. uruchomienie elektronicznego pośrednictwa pracy.

I etap e-EPUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji elektronicznej, realizowany będzie do 2008 roku i ma kosztować 35 mln zł.

W przyszłym roku skończona zostanie budowa CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Początkowo planowano budowę osobnej sieci teleinformatycznej (koszt ok. 172 mln zł), a teraz MSWiA postanowiło wykorzystać własne zasoby sieciowe i sieci służb mu podległych. Koszt eksploatacji sieci spadnie – wg MSWiA – do 52 mln zł, a czas realizacji skróci się o rok.

W latach 2006-2007 ma powstać STAP, czyli sieć teleinformatyczna administracji państwowej. Sieć ma wykorzystywać infrastrukturę teleinformatyczną budowaną przez MSWiA na potrzeby CEPiK. STAP ma umożliwiać takie usługi jak podpis elektroniczny, obieg dokumentów elektronicznych i transmisja wideo, a także rozmowy z wykorzystaniem telefonii internetowej (VoIP).

120 mln zł o tyle mniej niż planowano ma kosztować stworzenie systemu ewidencji pojazdów CEPiK

Do końca 2008 roku ma powstać system PESEL-2, czyli zintegrowany system ewidencji ludności, który ma też współpracować z elektronicznymi systemami wydawania dowodów i paszportów. To przedsięwzięcie wyceniono na 166,3 mln zł.