Dzięki platformie ePUAP będziemy mogli realizować drogą internetową opłaty za usługi administracji publicznej. Zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) system PayByNet, który został opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., pozwoli na realizację przelewów bezpośrednich pomiędzy interesantem a urzędem.

Wdrożenie systemu internetowego PayByNet w ramach platformy elektronicznej ePUAP umożliwi załatwienie sprawy urzędowej bez potrzeby wychodzenia z domu. ePUAP to platforma informatyczna, za pomocą której jednostki administracji publicznej będą mogły świadczyć swoje usługi drogą elektroniczną. Jednakże wiąże się to z możliwością realizacji opłat za wykonane usługi również przez internet. Ta funkcja była jak dotąd niedostępna na platformie. Dzięki PayByNet, każdy urząd korzystający z ePUAP-u, będzie mógł pobierać opłaty z tytułu świadczonych usług oraz opłat skarbowych przez Internet.

MSWiA zakłada, że ePUAP stanie się podstawową platformą udostępniania e-usług publicznych przez jednostki administracji publicznej. Według statystyk z sierpnia 2008 r., na platformie ePUAP założono już 14458 kont.