Jak powinien być skonstruowany, by pozwolić Unii zachować silną pozycję w skali globalnej i sprostać nowym wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, eksploatacja surowców energetycznych, czy migracje?

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, aby zainicjować debatę poświęconą unijnym finansom. Propozycje, które pojawią się w trakcie tej debaty oraz wnioski wynikające z przeglądu obecnego budżetu, przyczynią do zmodernizowania unijnych finansów.

Briefing poprowadzi pan Hubert Szlaszewski, Dyrektor w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej – w poniedziałek, 5 listopada br., o godzinie 12:00 w siedzibie Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, w sali konferencyjnej na II p.

źródło: http://ec.europa.eu/polska