W tym celu 2 kwietnia br. prezes zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski oraz Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk podpisali podczas XII Zgromadzenia Ogólnego ZPP list intencyjny.

List intencyjny podpisano w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”, autorstwa Jacka Suwary, eksperta ZPP ds. bezpieczeństwa. Ze szkoleń skorzystają przedstawiciele 21 powiatów z województw: warminńsko-mazurksiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

Fot. ZPP