Konkurs „Eurolider 2009” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy działając w swoim najbliższym otoczeniu, wykorzystują możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie. – Poszukujemy m.in. pracowników administracji samorządowej oraz instytucji podległych samorządom, którzy wyróżniają się swoją pracą i zaangażowaniem w pozyskiwaniu unijnych środków – podkreśla wiceminister.
Kandydatem może być pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w wykonanie projektu. Swojego eurolidera może zgłosić każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja czy organizacja. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go pod adresem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 6 marca 2009 r. Szczegółów należy szukać na stronie www.mrr.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Hanna Jahnas przypomina także, że już po raz drugi zostaną wyróżnione najlepsze projekty turystyczne i rewitalizacyjne współfinansowane z funduszy europejskich. 2 lutego ruszyła II edycja konkursu „Polska pięknieje – siedem cudów funduszy europejskich”. W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci funduszy europejskich, którzy w latach 2004 – 2008 zrealizowali projekty przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności swojego regionu.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę i przesłać w formie papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt do 3 marca. Ankietę można pobrać ze strony: www.funduszeonline.pl/polskapieknieje.