W roku 2008 ocenie przez Kapitułę Nagrody FRDL będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane
w latach 2005-2008.

Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody to 15 października 2008 r.

Kandydatami zgłaszanymi do Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:

 • samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
 • organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego.
 • Kandydatów do postępowania konkursowego mogą zgłaszać: organizacje obywatelskie, indywidualne osoby, przedstawiciele władz samorządowych, Wyższe Szkoły Administracji Publicznej FRDL, Ośrodki Regionalne Fundacji i inne instytucje publiczne.

  Nagroda FRDL objęta jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

  Szczegółowe informacje o sposobie zgłaszania kandydatów i regulamin Dorocznej Nagrody FRDL są dostępne poprzez stronę www.frdl.org.pl.

  Małgorzata Herbich
  Sekretarz Kapituły Nagrody FRDL