Stosowanie w praktyce TQM zwiększa szanse na zadowolenie klientów i petentów.

Laureatami XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali m.in.:

W kategorii organizacji publicznych – administracja publiczna
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
W kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Wyróżnienie I stopnia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Wyróżnienia:
W kategorii organizacji publicznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SP ZOZ
Urząd Miasta Kraśnik

W XII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości wyróżniono szereg instytucji niezwykle ważnych dla jakości życia mieszkańców danego regionu: gminy, powiatu czy województwa (lista obok). Nagrody wręczono w Dniu Niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jak ważni są ludzie i współpraca z różnymi instytucjami mówił dyrektor wyróżnionego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Adam Oleszkiewicz: – To nasi pracownicy są największym kapitałem. Udało nam się stworzyć zespół zgodnie pracujących i dobrze rozumiejących się ludzi, m.in. dzięki metodom oceny i wynagradzania, ale jeszcze bardziej dzięki ich osobistym zaletom. Budując markę urzędu kładziemy nacisk nie tylko na poszukiwanie różnych form współpracy z partnerami, ale stosujemy filozofię przyjaznej administracji i inwestujemy w pracowników. Na Politechnice Krakowskiej kształcimy specjalistów rozwiązań zarządczych używanych w e-administracji. Przy projektach współpracujemy z samorządem lokalnym, gospodarczym, uczelniami, szkołami, placówkami służby zdrowia oraz przedsiębiorstwami – polskimi i zagranicznymi. Wszyscy partnerzy cenią naszych pracowników.