Wnioski do tej edycji konkursu można składać do 29 lutego. Wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju, które podwyższają jakość życia mieszkańców i przyszłych pokoleń.

– W przypadku przyznawanych nagród samorządom ważna jest kompleksowość zgłaszanych przez nie projektów. Nagradzane są te gminy, które w swoim działaniu łączą wiele inicjatyw na rzecz ekologii. Firmom tytuł jest przyznawany za konkretne przedsięwzięcie, ale przy ocenie patrzy się również na ogólny wizerunek spółki – mówi Renata Słupek z Ministerstwa Środowiska.