Gminy, które zajmą pięć pierwszych miejsc, zostaną nagrodzone możliwością bezpłatnego udziału ich przedstawicieli w kompleksowym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami.

Laureaci zostaną wyłonieni w oparciu o następujące kryteria:

  • wartość wsparcia pozyskanego ze środków ZPORR w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
  • liczba zrealizowanych projektów,
  • zróżnicowanie zrealizowanych projektów.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie analizy informacji pochodzących z bazy danych „System Rozliczania Projektów”. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

    Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2008 r.