Zawodowych arbitrów będzie powoływał premier z osób, które spełnią wymagania ustawowe i najlepiej zaliczą postępowanie kwalifikacyjne. Członkami KIO mogą zostać tyko prawnicy. W skład KIO może wejść maksymalnie 100 członków, jednak na początek rząd przewiduje, że wystarczy zatrudnienie ok. 25.

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat na członka KIO przystąpi do konkursu. Jego pierwszym etapem będzie egzamin pisemny złożony z testu oraz pracy pisemnej.