Każdy inwestor będzie mógł wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o uznanie jego przedsięwzięcia za konieczne. Jeżeli rząd stwierdzi, że inwestycja realizuje ważne dla państwa cele, to wyda specjalne rozporządzenie uznające, że jej wykonanie jest priorytetowe. W takiej sytuacji wojewoda w terminie 30 dni będzie musiał wydać zarządzenie o przeznaczeniu terenów pod inwestycję konieczną. Jednocześnie wojewoda wyda decyzję o niezwłocznym zajęciu nieruchomości, nawet jeżeli właściciel nie będzie zgadzał się na zaproponowaną mu wysokość odszkodowania za wywłaszczenie.