Oto lista "Rzeczpospolitej" wraz z linkami do stron: 

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Sejm www.sejm.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl
Konwent Marszałków Województw RP www.konwent.umww.pl
Związek Województw RP www.zwrp.pl
Związek Powiatów Polskich www.zpp.pl
Związek Miast Polskich www.zmp.poznan.pl
Związek Gmin Wiejskich www.zgwrp.org.pl
Unia Miasteczek Polskich www.ump.metronet.pl
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów www.federacja.krakow.pl