Grażyna Gęsicka poinformowała, że poza transportem wzrosną nieco fundusze na kapitał ludzki. Minister zwróciła tu uwagę na dwie nowości: dodatkowe zajęcia edukacyjne z dziećmi wywodzącymi się ze środowisk, w których trudno jest o wysoki poziom szkół oraz tak zwane „zamawiane kierunki studiów”. Chodzi tu o pieniądze na zamawiane przez rząd programy nauczania w poszczególnych szkołach wyższych.

Grażyna Gęsicka wyjaśniła, że obecnie przytłaczająca większość młodych ludzi studiuje na kierunkach humanistycznych. Rada Ministrów będzie natomiast zamawiała programy wyłącznie z zakresu nauk ścisłych, aby umożliwić zaintersowanym ich studiowanie oraz lepiej dostosować się do wymagań współczesnego rynku.

Rząd przyjął także nowy priorytet: infrastruktura szkolnictwa wyższego. Będzie z niego finansowane wyposażenie dydaktyczne uczelni oraz budynki. Grażyna Gęsicka dodała, że będzie on dotyczył przede wszystkim tych szkół, gdzie kształcą się studenci w dziedzinach nauk ścisłych.

Minister rozwoju regionalnego zapowiedziała ponadto wyrównanie standardów pracy oraz poziomu płac w sektorze urzędniczym. Chodzi o tych pracowników państwowych, którzy zajmują się w rządzie programami europejskimi.