Rząd projekt ustawy przyjął 26 czerwca, a termin pierwszego jej czytania został wyznaczony na 10 lipca. Na skutek zawirowań politycznych porządek obrad jednak się zmienił.

Minister Zyta Gilowska ustaliła z premierem i marszałkiem Sejmu, że pierwsze czytanie ustawy ma się odbyć niezwłocznie po przerwie wakacyjnej parlamentu, na pierwszym posiedzeniu Sejmu 22 sierpnia.

Przedłożony przez minister finansów projekt ustawy o finansach publicznych ma przynieść w latach 2008-2009 budżetowi państwa dodatkowe 10 mld zł, co szacunkowo stanowi 1 proc. PKB.

Projekt reformy finansów publicznych zakłada również likwidację tzw. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, których kompetencje będą mogły przejąć inne efektywniejsze jednostki budżetowe lub spółki.