1. Masz czas do 31 marca

Zasadą jest, że pracownik powinien wykorzystać urlop w roku kalendarzowym w którym nabył do niego prawo. Jednak może on również wykorzystać ten urlop do końca pierwszego kwartału następnego roku. Czasu zostało już niewiele – warto zatem sprawdzić, którzy pracownicy nie skorzystali z prawa do wypoczynku w 2007 r. i powinni wziąć urlop do końca marca 2008 r. Może się okazać, że takich pracowników jest wielu – trzeba więc tak zaplanować nieobecności, aby nie zdezorganizowały one pracy w zakładzie.


2. Jeśli się spóźnisz…

Gdyby jednak pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu do 31 marca, to urlop ten nie przepada i pracownik cały czas ma do niego prawo. Jednak w takiej sytuacji pracodawca naraża się na sankcje inspekcji pracy. Ponadto pracownik może pozwać pracodawcę do sądu o udzielenie zaległego urlopu (który przedawni się dopiero z upływem 3 lat od końca marca).

Kto odpowiada za nieudzielanie zaległego urlopu?
Odpowiedzialność za terminowe wykorzystanie urlopu ciąży na tym, na kim ciąży obowiązek udzielenia urlopu. Jeśli więc o udzieleniu urlopów decydują np. kierownicy działów, a pracodawca jedynie przyjmuje do wiadomości uzgodnione przez nich terminy, to nie odpowiada za nieudzielanie urlopu w terminie (warto jednak przypomnieć np. kierownikom, że powinni uzgodnić z pracownikami udzielenie urlopu do 31 marca).

3. Nie zawsze możliwy jest urlop przed 31 marca

Pracodawca (lub inna osoba odpowiedzialna za udzielenie urlopu) nie poniesie konsekwencji, jeśli pracownik nie mógł wykorzystać zaległego urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności.


Przykład:
Pracodawca umówił się z pracownikiem, że ten wykorzysta zaległy urlop w lutym. Jednak na początku lutego pracownik udał się na zwolnienie chorobowe, na którym przebywał aż do kwietnia. W tej sytuacji pracodawca nie odpowiada za nieudzielanie zaległego urlopu do 31 marca.

Podstawa prawna

  • art. 161, art. 166, art. 168 Kodeksu pracy.
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych