Negocjacje polskich programów operacyjnych z Komisją Europejską zbliżają się ku końcowi. Resort rozwoju regionalnego ustalił z eurourzędnikami rozstrzygnięcie najbardziej gorących kwestii spornych. Chodziło m.in. o sposób sfinansowania drogi ekspresowej S19 (Rzeszów-Białystok), wprowadzenie zakazu dotowania inwestycji, które przyczyniają się do likwidacji miejsc pracy w państwach Europy Zachodniej czy też dotacje na modernizację lotnisk regionalnych. Dzięki temu pracę nad uruchomieniem funduszy unijnych na lata 2007-2013 przyspieszyły.

Ten plan może się jednak wywrócić, jeśli Polska nie załatwi problemu sieci Natura 2000, czyli nie wyznaczy wszystkich terenów, których przyroda ma być chroniona na mocy unijnego prawa. Komisja Europejska stawia sprawę jasno: brak wykazu terenów oznacza zablokowanie funduszy unijnych na lata 2007-2013.