Projekt ma na celu podniesienie kompetencji związanych z pracą w środowisku społecznym zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo. Uczestnicy zapoznają się się ze społecznymi mechanizmami prowadzących do dyskryminacji oraz standardami prawnymi służącymi przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.Wszystkie szkolenia będą prowadzone metodami interaktywnymi, przez wyspecjalizowanych trenerów, posiadających doświadczenie w pracy z danymi grupami zawodowymi. Projekt jest podzielony na moduły szkoleń skierowanych do następujących grup zawodowych:– nauczycielek i nauczycieli,
– pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych,
– policjantów i policjantek,
– pracowników administracji publicznej,Uczestnicy otrzymają certyfikat wystawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdzający udział w szkoleniu.


strona szkolenia na portalu MPiPS