Uczestnicy szkoleń otrzymują specjalnie przygotowane poradniki i możliwość profesjonalnej wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych samorządów, w trakcie oraz pomiędzy spotkaniami. Szkolenia będą się odbywać w okresie od września 2009r. do stycznia 2010r., w formie: dwudniowych sesji, szkolenia na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz jednodniowej konferencji podsumowującej.

Cykl szkoleniowy kończy się przygotowaniem planu wdrożenia usprawnień w zarządzaniu danym typem usług – którym zajmuje się w swoim samorządzie delegowana osoba. Zajęcia zlokalizowano w kilku miastach, w różnych częściach kraju, po to by ułatwić udział w nich pracowników samorządowych z gmin i powiatów. Uczestnicy szkoleń pracują w grupach – zgodnie z wybraną tematyką „branżową” usług.

Istnieje możliwość udziału w zajęciach dotyczących zarządzania usługami z zakresu:

  • usługi techniczne – gospodarka wodno-kanalizacyjna i gospodarka odpadami, zajęcia odbywać się będą w Bartoszycach, Koszalinie, Krynicy Zdroju i Żarach,
  • usługi techniczne – gospodarka mieszkaniowa, zajęcia odbywać się będą w Bartoszycach, Krynicy Zdroju i Poznaniu,
  • usługi techniczne – zarządzanie drogami, zajęcia odbywać się będą w Bartoszycach, Krynicy Zdroju i Poznaniu,
  • usługi społeczne – kultura, zajęcia odbywać się będą w Kielcach, Krynicy Zdroju i Ostrowie Wielkopolskim,
  • usługi społeczne – oświata, zajęcia odbywać się będą w Aleksandrowie Kujawskim, Górze, Kielcach, Kluczborku, Krynicy Zdroju, Ostrowie Wielkopolskim i Wolsztynie,
  • usługi społeczne – pomoc społeczna, zajęcia odbywać się będą w Aleksandrowie Kujawskim, Bielsku-Białej, Górze, Kluczborku, Krynicy Zdroju, Ostrowie Wielkopolskim, Wolsztynie i Żarach.
  • Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług mieszkańcom i przedsiębiorcom” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Delegujący samorząd musi jedynie pokryć koszty przejazdu do miejsc szkoleń i noclegu w przypadku sesji dwudniowych. Nabór indywidualnych pracowników samorządowych prowadzą Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

    Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez wypełnienie przez zainteresowaną osobę stosownej ankiety dostępnej na stronie projektu www.jst.org.pl (po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na niej), gdzie również można znaleźć dodatkowe informacje o zawartości szkoleń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia zostaną uruchomione w tych miejscowościach, w których zbierze się odpowiednia ilość osób! Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Związku Powiatów Polskich: Tomasz Smaś i Artur Duda, tel. +48 18 477 86 00 lub +48 18 542 75 69, email: ts@zpp.pl lub ad@zpp.pl oraz fax +48 18 477 86 11