Już w przyszłym roku może zostać uruchomiony krajowy Rejestr Usług Medycznych. Wynika to z przyjętej przez zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia strategii. Wyznacza ona kierunki informatyzacji służby zdrowia. Na ten cel NFZ planuje przeznaczyć do połowy 2010 roku ponad 500 mln zł.

Największym kosztem ma być wydanie wszystkim Polakom elektronicznych kart ubezpieczeniowych.

NFZ przygotował niespodziankę dla rynku IT. W strategii zostały umieszczone zapisy sugerujące oparcie się na już istniejącym oprogramowaniu, dostarczonym do wojewódzkich oddziałów funduszu przez Sygnity (d. Computerland) oraz konsorcjum Spinu i Kamsoftu.