2 kwietnia odbyło się w Urzędzie Zamówień Publicznych spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, resortu infrastruktury, UKIE i RCL. W wyniku uzgodnień UZP przygotował projekt przepisu wyłączającego obowiązek stosowania ustawy, który właśnie został przesłany do prezesa Rządowego Centrum Legislacji – wyjaśnia Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku usług komunalnych decyzja rządu oznacza poważne kłopoty.

Powrót do pomysłu wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych do zamówień udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego spółkom komunalnym to skandal – ocenia Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dziwi się, że proponuje to rząd liberalny, który stawia sobie za cel zapewnienie konkurencji w gospodarce.

Zupełnie inaczej pomysł rządu oceniają samorządy.

Te zmiany są logiczne, bo podmioty komunalne już dziś dominują na rynku usług komunalnych. Jeśli państwo wprowadziło możliwość tworzenia przez gminy spółek komunalnych, to byłoby dziwne, gdyby te podmioty, utworzone z pieniędzy podatników, realizowały zadania po przeprowadzeniu specjalnych przetargów – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.