Jak wyjaśnia Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, wypowiedź Wicepremiera Schetyny nawiązywała do propozycji wyodrębnienia z powiatów ziemskich miast prezydenckich i przekształcenia ich w powiaty grodzkie. Postulat ten jest częścią projektu, który wpłynął do rządu ze strony samorządowej reprezentowanej przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę – wieloletniego orędownika zmian w tym zakresie. Nie jest to jedyna propozycja rozważana przez MSWiA – resort bierze także pod uwagę projekt prof. Michała Kuleszy.

To właśnie w tym kontekście należy umiejscowić zapewnienia Wicepremiera Grzegorza Schetyny o planach poprawy finansów powiatów i informację o konsultacji zmian na mapie administracyjnej kraju ze Związkiem Powiatów Polskich. Stanowczo podkreśla ten fakt Wiceminister Siemoniak – Nie ma planu, ani projektu zmniejszania liczby powiatów, ani tym bardziej czarnej listy powiatów.

Kwestia niskich budżetów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym oraz aktualnie funkcjonujący system ich finansowania to znaczny problem – dlatego rząd stale zachęca powiaty do zjednoczonego działania i podejmowania wspólnych działań, np. w ramach realizacji inwestycji drogowych jakie przewiduje Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, z którego więcej skorzystać mogą jednostki planujące wspólne projekty.

Wiceminister Tomasz Siemoniak widzi także możliwość wzmocnienia powiatów w postaci zmian wewnętrznych w tych jednostkach: – Służyć temu ma scalanie budżetów różnych służb w ramach jednego budżetu powiatu, co zwiększa możliwości kredytowe jednostki.

Powiaty mają krótką – zaledwie dziesięcioletnią – historię, więc nie ma mowy o jakichkolwiek planach zmniejszenia ich liczby. Należy też w tym miejscu pamiętać o zapowiedziach Premiera Donalda Tuska, który w styczniu tego roku mówił, że rząd nie zamierza zmieniać mapy administracyjnej kraju.

Projekty dotyczące wyodrębnienia miast prezydenckich z powiatów ziemskich będą przedmiotem prac zespołu ds. dokończenia decentralizacji państwa w dn. 22 października br.