Od przyszłego roku wszystkie informacje dotyczące odbiorców pomocy z funduszy strukturalnych będą jawne. Jesteśmy do tego przygotowani – zapewnia " Rz" Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego. 

Obecnie największą tajemnicą są objęci rolnicy i firmy z sektora spożywczego. 

Większość instytucji publikuje jednak listy podmiotów, sumy dotacji i nazwy dofinansowanych projektów. Robią tak tylko dlatego, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało odpowiednie wytyczne. Do tej pory żadna ustawa nie nakazuje w Polsce ujawnienia list odbiorców unijnej pomocy. W przyszłym roku ma się to zmienić. Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące publikowania informacji o odbiorcach unijnych funduszy jest już gotowe. We wtorek państwa członkowskie uzgodniły, że dane o beneficjantach funduszy strukturalnych muszą być jawne od maja 2007 roku. Dopłaty bezpośrednie przyznawane rolnikom mają zostać odtajnione dopiero w 2009 r.