Pożyczek udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze mają być przyznawane na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowę i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wsparcie otrzymają tylko te podmioty, które nie mają własnych funduszy na realizację projektów przy współudziale unijnych pieniędzy. UE zwraca zainwestowane środki dopiero po rozliczeniu całej inwestycji.

Koszty oprocentowania i prowizji pokryje pożyczkobiorca. Opłaty będą niewielkie. Prowizja wyniesie 0,1 proc. wysokości przyznanych środków. Oprocentowanie pożyczki nie powinno przekraczać 2 proc. Jego wysokość została uzależniona od stopy rentowności bonów skarbowych w danym kwartale.