Jak informuje Serwis Samorządowy PAPA Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało, aby na stanowisku głównego specjalisty ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów były zatrudnione osoby z ukończonymi studiami I stopnia (studia licencjackie/inżynierskie) na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalności samochodowej lub transport o specjalności budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W takiej sytuacji wymagany jest 5 letni staż pracy. W przypadku ukończonych studiów II stopnia na tych specjalnościach wymagany staż wynosi 3 lata.