Zniesienie obowiązku tworzenia w ministerstwach departamentów, biur i komórek organizacyjnych lub wyodrębnionych stanowisk pracy do realizacji określonych spraw zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów.

Nowelizacja umożliwia tworzenie odrębnych komórek organizacyjnych do poszczególnych spraw bądź ich łączenie w zależności od potrzeb danego ministerstwa. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Senat.