Rozporządzenie umożliwia przyznanie podwyżek pracownikom urzędów samorządowych od 1 stycznia 2008 roku. Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wzrosną od ok. 37 do 105 proc., a maksymalne – od ok. 13 do 19 proc.

Wyższe będą kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz marszałków województw. Wynagrodzenie miesięczne tych osób jest limitowane. W 2008 r. ich maksymalne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 12 365,22 zł. Obecne stawki wynagrodzeń obowiązują od 1 stycznia 2006 r.

Będzie także możliwe przyznanie dodatku specjalnego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którzy dotychczas nie byli nim objęci. Dodatek specjalny będzie można przyznać z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy. Przepisy o dodatku specjalnym wejdą w życie 1 maja br. 

źródło: www.kprm.gov.pl