Uprawnienie dotyczy także nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów oraz osób, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz.U. nr 35, poz. 223) zaczną obowiązywać 14 marca.