Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą „science-fiction”, a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim,a urzędem.

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas konferencji „Nowe wyzwania w administracji publicznej„, która odbędzie się 28 września w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

– Agnieszka Piskorz – Ryń – Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Ochrona bezpieczeństwa informacji w urzędzie administracji publicznej. Problemy,wyzwania, dylematy.”

– dr Małgorzata Szabaciuk – wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Nowe wyzwania w administracji publicznej w sytuacji wejścia w życie RODO i powołania Inspektora Ochrony Danych”

– Szymon Ciupa, ekspert ds. GIS i smart city, www.smartcity-expert.eu
„Transformacja miasta w smart city”
(Podczas wystąpienia prelegent omówi takie kwestie jak: Wartości miasta inteligentnego, Wizja, cele i strategia, Ocena możliwości miasta i analiza braków w zakresie, Pomiar efektywności działań i poziomu rozwoju miasta, Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City, Aktywacja możliwości, Transformacja usług miejskich.)

– dr Rafał Cieślak – Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak
„Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju koncepcji smart-cities”
(Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie rozwoju koncepcji smart-cities koncentruje się przede wszystkim na sektorze efektywności energetycznej. Od kilku lat wyraźnie wzrasta liczba postępowań PPP mających za przedmiot termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie efektywności oświetlenia ulicznego i inne formy modernizacji energetycznej sektora komunalnego. Przedmiotem wykładu będzie omówienie zasad realizacji przedsięwzięć PPP w tym zakresie, poparte wybranymi przykładami projektów realizowanych w Polsce.)

– Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow – automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Wnioski z Projektu UEPA
 • Aspekty prawne

Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.