Zasady te wzorowane są na egzaminach obowiązujących w pozostałych korporacjach prawniczych. Egzaminy we wszystkich izbach komorniczych mają się odbywać tego samego dnia i o tej samej godzinie. Datę egzaminu ma określić minister sprawiedliwości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej.

Egzamin komorniczy ma się składać z dwóch części – pisemnej i ustnej. Proponuje się, aby jego część pisemna odbywała się jednego dnia i trwała sześć godzin. Między częścią pisemną a ustną egzaminu nie może być mniej niż pięć i więcej niż czternaście dni przerwy.