Zamieszczone wytyczne obowiązują od 5 maja 2008 roku. Nowe zasady dotyczą:

  • Zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych
  • Zasad i procedur dotyczące ubiegania się o dofinansowanie zadań Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszenia infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego obowiązujące w ramach:
  • Część I – Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa (finansowanie Likwidacji Skutków Osuwisk i Zapobiegania ich Występowaniu”) – Kontrakt Finansowy nr 22.070 zawarty w dniu 3 czerwca 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

    Część II – zadań Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” finansowanych poza Komponentem A 

    Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ >>>