Zgodnie z art. 88 znowelizowanej ustawy, w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów lub grupy list dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy albo grupy list, a w ww. podziale mandatów uczestniczą listy tylko tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5 proc. ważnie oddanych głosów.

Ta zmiana ma być skuteczną zaporą przeciwdziałającą rozdrobnieniu w radach. Może się ona jednak okazać barierą zaporową dla małych niezależnych komitetów, niepowiązanych z ugrupowaniami politycznymi i koalicjami.