Przyszli pośrednicy oraz zarządcy nieruchomościami będą się ubiegać o licencje pierwszego i drugiego stopnia. -O pierwszy mogą się starać osoby ze średnim wykształceniem, o drugi -z wyższym. Nie ma znaczenia kierunek studiów – mówi Piotr Styczeń, wiceminister budownictwa.

Rolą pośredników z licencją niższego stopnia będzie przedstawianie ofert, wykonywanie prac biurowych, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów. Nie będą oni mieli natomiast prawa zawierania umów pośrednictwa ani przygotowywania analiz rynku nieruchomości. Te uprawnienia zostaną zarezerwowane dla pośredników z licencją drugiego stopnia.

Z zarządcami ma być podobnie. Ci z uprawnieniami pierwszego stopnia będą mogli pełnić tylko rolę administratora, a więc zajmować się bieżącymi sprawami wspólnot mieszkaniowych. Znacznie większe uprawnienia zdobędą ci z licencją drugiego stopnia. Będą mogli zawierać umowy w imieniu wspólnot oraz reprezentować je na zewnątrz.

Tylko drugi stopień licencji zrodzi obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

Rzeczoznawcy majątkowi pozostaną przy jednym typie licencji.